Veggie Lover

ชุมชน คนรักผัก

ครูปิ่นโต ผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง

กับแนวคิดที่อยากให้คนกินผักตั้งแต่เด็ก ...
Read More

คุณมินนี่ วิถีชีวิตคนเมือง

มินนี่ MC และพนักงาน Office จากคนที่กินตามวิถีชีวิตของคนเมือง มาตอกย้ำ You are what you eat ...
Read More

ผู้บริหารสำนักงานต้นแบบ

โครงการผักผลไม้ดี 400 กรัม ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานต้นแบบที่ปรับให้มีนโยบายส่งเสริมการกินผักผลไม้ ถึงมุมมองแนวคิดถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงจากกินผักผลไม้ ...
Read More

Veggie Lover : คุณประกอบ ประกอบกิจเจริญ

คุณประกอบ ประกอบกิจเจริญ เจ้าหน้าที่แผนกจัดการงานบุคคล บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เคยผ่านการอบรมในโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัมในปี 2561 และได้ประโยชน์มาก ...
Read More

Veggie Lovers บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
Read More

Veggie Lovers กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
Read More

Veggie Lovers ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
Read More

Veggie Lovers บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
Read More

Veggie Lovers บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
Read More