Veggie Lover

ชุมชน คนรักผัก

ครูปิ่นโต ผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง

กับแนวคิดที่อยากให้คนกินผักตั้งแต่เด็ก ...
อ่านต่อ

คุณมินนี่ วิถีชีวิตคนเมือง

มินนี่ MC และพนักงาน Office จากคนที่กินตามวิถีชีวิตของคนเมือง มาตอกย้ำ You are what you eat ...
อ่านต่อ

ผู้บริหารสำนักงานต้นแบบ

โครงการผักผลไม้ดี 400 กรัม ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานต้นแบบที่ปรับให้มีนโยบายส่งเสริมการกินผักผลไม้ ถึงมุมมองแนวคิดถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงจากกินผักผลไม้ ...
อ่านต่อ

Veggie Lover : คุณประกอบ ประกอบกิจเจริญ

คุณประกอบ ประกอบกิจเจริญ เจ้าหน้าที่แผนกจัดการงานบุคคล บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เคยผ่านการอบรมในโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัมในปี 2561 และได้ประโยชน์มาก ...
อ่านต่อ

Veggie Lovers บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
อ่านต่อ

Veggie Lovers กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
อ่านต่อ

Veggie Lovers ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
อ่านต่อ

Veggie Lovers บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
อ่านต่อ

Veggie Lovers บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง ...
อ่านต่อ