Up วิตามิน D ให้ภูมิคุ้มกัน

วิตามิน D เป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นจากการได้รับแสงแดดอ่อนๆ ในเวลาเช้าและเย็น เป็นของดีและฟรีที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ประโยชน์ของวิตามิน D ก็คือ

Continue reading “Up วิตามิน D ให้ภูมิคุ้มกัน”

ความแจ๋วในผักจิ๋ว ไมโครกรีน

ไมโครกรีน (Microgreen) หรือ Vegetable Confetti หรือที่เราเรียกกันว่า ต้นอ่อน เป็นต้นกล้าขนาดเล็ก มีความสูง 1-3 นิ้ว ประกอบด้วยลำต้นและใบเลี้ยง 1-2 ใบ ไม่นิยมกินราก ต้นอ่อนสามารถที่เพาะได้จากเมล็ดผักสมุนไพรและเมล็ดพืชอีกหลายชนิด ส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาเพาะ 7-14 วัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพืชด้วยค่ะ 

Continue reading “ความแจ๋วในผักจิ๋ว ไมโครกรีน”