อาหารกับภูมิคุ้มกันโรค

ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เรามีการป้องกันการติดเชื้อด้วยการฉีดวัคซีน ใส่หน้ากาก ล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างกัน แต่จริง ๆ แล้วนอกจากการป้องกันโรคด้วยวิธีที่กล่าวมา การใช้ชีวิตของเรา โดยเฉพาะอาหารที่เราเลือกรับประทาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรค

การบริโภคผักอาจมีผลช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northwestern ในชิคาโก สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร  Nutrition เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้การตรวจ  RT-PCR ในประชากร 37,988 คน ที่มีข้อมูลพฤติกรรมการกินอาหารที่เก็บไว้ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2553 ในประเทศอังกฤษพบว่า ผู้ที่บริโภคผักในปริมาณสูง มีแนวโน้มของความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 น้อยกว่าผู้ที่บริโภคผักในปริมาณต่ำและผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปมีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น

การบริโภคอาหารที่มีพืชผักเป็นส่วนประกอบหลักช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ COVID-19

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Nutrition  เมื่อกลางปีนี้ งานวิจัยนี้ทำในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  ได้ให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยผ่านทาง online 95% ของผู้ให้ข้อมูลเป็นแพทย์ซึ่งทำให้ข้อมูลความรุนแรงของโรคมีความน่าเชื่อถือ พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่บริโภคอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบหลัก (Plant Based Diet) มีความเสี่ยงในการติดเชื้อรุนแรงลดลง 73% และบุคลากรทางการแพทย์ที่บริโภคอาหารที่มีพืชผักและปลาเป็นส่วนประกอบหลัก (Pescatarian diet)  มีความเสี่ยงในการติดเชื้อรุนแรงลดลง 59% ในขณะที่บุคลากร ที่บริโภคอาหารคารโบไฮเดรตต่ำ โปรตีนสูง มีความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ COVID-19 รุนแรงเพิ่มขึ้น

พืชผักช่วยลด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค  COVID-19 รุนแรง

มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้ที่มีโรคร่วม เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือมีน้ำหนักเกิน มีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงถ้าติดเชื้อ COVID-19 อาหารที่มีพืชผักช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้ อาหารที่ดีต่อโรค NCDs จึงน่าจะมีผลช่วยลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วยเช่นกัน

ผักและผลไม้มีวิตามิน และพฤกษเคมี เช่น คาโรทีน ฟลาโวนอยด์ สารต่างๆเหล่านี้หลายชนิดทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการเกิดโรครุนแรงจากการติดเชื้อ COVID-19 ยังมีข้อมูลว่า ผัก ผลไม้บางชนิดมีคุณสมบัติช่วยต้านไวรัสชนิดต่างๆด้วย

ผักและผลไม้ยังมีกากใย เป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดที่ดีในลำไส้ซึ่งเชื่อว่ามีความสำคัญมากต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ด้วยกลไกต่างๆเหล่านี้การบริโภคผักและผลไม้จึงน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรให้ความใส่ใจในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานโรคที่ดี เป็นการป้องกันเราจาก COVID-19 ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

                                                                                    พญ.ช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ / ที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม