1 ปรุงผักง่ายๆ สไตล์คนเมือง

กิจกรรมปรุงผักง่ายๆ สไตล์คนเมือง เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของตนเอง ได้เข้าสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

หลังจากที่ได้รับข้อมูล ชุดความรู้ ประโยชน์ของการบริโภคผักผลไม้ ผ่านงานสื่อสารสังคมออนไลน์ โดยกิจกรรมปรุงผักง่ายๆ สไตล์คนเมืองนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ คือ นิทรรศการแบบ Inter Active ให้ข้อมูลความรู้ ประโยชน์ของการบริโภคผักผลไม้ การตรวจสอบความปลอดภัยของผักผลไม้ การประเมินปริมาณน้ำหนักผักผลไม้ที่ควรจะรับประทานในแต่ละวัน  Workshop ปรุงอาหารและเครื่องดื่มจากผักผลไม้ด้วยเมนูง่ายๆ จากวิทยากร (เชฟ) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพ การพัฒนาสร้างสรรค์เมนูผักผลไม้ของตนเอง  มีการจัดกิจกรรมปรุงผักง่ายๆ สไตล์คนเมืองทั้งหมด 4 ครั้ง ในธีมที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง #1 ความลับของผักใบเขียว #2 “มหัศจรรย์ผักพันธุ์หัว” #3 ผักดอกกินได้ #4 มากินผลและฝักของผักกัน