8 เก็บผักอินทรีย์ 400 กรัม มาทำอาหาร

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม ชวนสื่อมวลชนร่วมสร้างประสบการณ์ตรงในการกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ที่มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จ. ลพบุรี เมื่อวันที่15-16 มี.ค. 2561 โดยมีสื่อสวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน ได้ทั้งข่าวสารและประสบการณ์ที่จะนำไปเผยแพร่ สร้างสังคมสุขภาพดีแก่คนไทย