5 ค่ายบุคคลต้นแบบ

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม จัดกิจกรรมนำชาวออฟฟิศกว่า 30 คนจาก 6 สำนักงานต้นแบบ เข้าร่วม “ค่ายบุคคลต้นแบบกินผักผลไม้ดี 400 กรัม” ที่แผ่นดินสีทอง ออการ์นิก ฟาร์ม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้ ได้ประสบการณ์ตรงหลากหลาย ทั้งการกินผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ที่มาของผักผลไม้ปลอดภัย เข้าแปลงเก็บผักมาสร้างสรรค์เมนูตามผักที่มี แลกเปลี่ยนประสบการณ์การกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามแบบของตนเอง ฯลฯ หลายๆ คนกลับบ้านไปพร้อมกับความตั้งใจที่จะส่งต่อประสบการณ์ดีๆ ในการกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม แก่คนรอบข้างต่อไป