9 กิจกรรมออนไลน์ กินดี สุขภาพดี เลือกได้

ในนช่วงการระบาดของสถานการณ์โควิด-19 โครงการฯ ได้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมสู่พื้นที่ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายวัยทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพิ่มผักผลไม้ โดยร่วมกับสำนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน 8 แห่ง จัดกิจกรรมออนไลน์ กินดี สุขภาพดี เลือกได้ ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  โรงพยาบาลบางใหญ่ ศาลอาญา-ศาลแพ่งมีนบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี