ผู้บริหารสำนักงานต้นแบบ

โครงการผักผลไม้ดี 400 กรัม ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานต้นแบบที่ปรับให้มีนโยบายส่งเสริมการกินผักผลไม้ ถึงมุมมองแนวคิดถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงจากกินผักผลไม้