ผัดผักสี่สหาย

มีจุลลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้แอบอยู่ในเมนูนี้