จับฉ่ายเจ

ทำไมจับถ่ายต้องใส่น้ำมัน มีเคล็ดลับมาบอก