คุณมินนี่ วิถีชีวิตคนเมือง

มินนี่ MC และพนักงาน Office จากคนที่กินตามวิถีชีวิตของคนเมือง มาตอกย้ำ You are what you eat.