ครูปิ่นโต ผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง

กับแนวคิดที่อยากให้คนกินผักตั้งแต่เด็ก