ข้าวต้มปวยเล้ง

ปวยเล้งมีสารอาหารสำคัญๆ มากมาย ข้าวต้มปวยเล้งทำได้ง่ายๆ