เมนูผักต้านโรค

ตรียมพบกับ “เมนูผักต้านโรค” กิจกรรมล่าสุดของโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพดีให้ทุกครัวเรือน

โดยเหล่าพลพรรคผักผลไม้ที่จะมาช่วยกันกู้วิกฤติสุขภาพ ด้วยความตั้งใจอยากให้ทุกคนฝึกที่จะกินอาหารให้เป็นยา ก่อนที่จะต้องกินยาเป็นอาหาร เตรียมกระทะ ตะหลิว หม้อตุ๋น หม้อต้ม ครก สากให้พร้อม เพื่อพบกับ “เมนูผักต้านโรค” เร็ว ๆ นี้