จริงหรือมั่ว! No.16: น้ำคั้นจากใบมะละกอสดช่วยรักษาไข้เลือดออกได้

ตอบ : กินได้แต่ต้องรักษาทางการแพทย์ด้วย
รู้จัก : ใบมะละกอ

ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อ   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง และ ดร.ทนพ.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ระบุว่า มีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า เมื่อให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกดื่มน้ำคั้นใบมะละกอสดขนาด 30 ซี.ซี. วันละ 2 ครั้ง จะสามารถเพิ่มระดับเกล็ดเลือดได้ภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากน้ำคั้นใบมะละกอสดมีเอนไซม์ปาเปนที่ช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดนั่นเอง

วิธีทำน้ำคั้นใบมะละกอสด ก็เพียงใช้ใบมะละกอพันธุ์ไหนก็ได้   1-2 ใบมาล้างให้สะอาด หั่น และบดให้ละเอียดโดยไม่ต้องเติมน้ำ จากนั้นกรองเอาแต่น้ำจากใบมะละกอ ที่ คั้นได้ประมาณ 25-30 ซี.ซี. โดยอาจจะเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อกลบความขม  แล้วดื่มติดต่อกัน 3-5 วัน เพื่อช่วยเพิ่มเกล็ดเลือด ให้มีปริมาณมากขึ้น             ข้อควรระวัง  ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษา ทันที เพราะเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้  ไม่ควรดื่มน้ำคั้นจากใบมะละกอเพียงอย่างเดียว  แต่ถ้าต้องการดื่มก็ควรแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ให้ทราบด้วย เพื่อจะได้วางแผนการรักษาให้หายจากโรค อย่างปลอดภัยค่ะ