Epsode 5: กินผักวันนี้ ดีกว่านอนเป็นผักในวันหน้า

“กินผักวันนี้ ดีกว่านอนเป็นผักในวันหน้า” “กินอาหารเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหาร” ไม่ใช่คำพูดเกินจริง แต่เป็นคติประจำตัวคุณแววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยมากมายและประสบการณ์ตรงที่ต้องจ่ายค่ารักษาให้คนในครอบครัวหลายล้านบาท ฟัง Ep. นี้แล้วจะได้แนวทางในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก ก่อนที่จะสายเกินไป รออะไรไปฟังกันเลยค่ะ