Episode 13: รู้จักพลทหารดีในตัวเรา

EP. จุดเปลี่ยนในชีวิตของหลายคนเกิดขึ้นหลังเจ็บป่วย แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องป่วยก่อน จะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เสียเวลา หรือเสียชีวิต EP. นี้คุยกับ นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ คุณหมอแนะนำให้รู้จักกับเซลล์ดีในร่างกายที่ชื่อ “natural killer cell” ที่ทำหน้าที่เหมือนพลทหารต่อสู้กับเซลล์รายและเชื้อโรคที่ทำให้เราป่วย เซลล์ดีเหล่านี้เราสามารถเพิ่มจำนวนและทำให้พวกเราแข็งแรงขึ้นได้นะคะ เช่นเดียวกับเซลล์ร้ายอย่างมะเร็ง ที่ก็เพิ่มจำนวนขึ้นได้เช่นกัน ไปฟังกันดีกว่าค่ะ ว่าเราจะเพิ่มเซลล์ทหารที่แข็งแกร่งไว้ต่อสู้กับเชื้อโรค และลดจำนวนเซลล์ร้ายที่ทำให้ป่วยได้อย่างไร #ดีแน่แค่กินผัก