Episode 1: ชีวิตดีแน่ด้วยผักผลไม้ 400 กรัม

บอกเล่าจุดเริ่มต้นของโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม มาจนถึง podcast “ดีแน่แค่กินผัก” และใน Ep.นี้ ได้รวมเรื่องราวของกลุ่มคนวัยทำงานจากหลากหลายองค์กรที่เข้าร่วมโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายคนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ สุขภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์กับคนแวดล้อมดีขึ้น บางคนถึงขั้นมีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว ไปติดตามพลังผักผลไม้กันได้เลยค่ะ