จริงหรือมั่ว!!! No.4 : ดื่มน้ำอัลคาไลน์ ช่วยบรรเทาอาการ ภาวะขาดน้ำ

ตอบ : น้ำสะอาดทุกชนิดช่วยบรรเทาภาวะขาดน้ำได้

รู้จัก : น้ำ

70 เปอร์เซ็นต์ของร่างกายประกอบด้วยน้ำ การน้ำดื่มสะอาดช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับร่างกาย ทำให้อวัยวะต่างๆ ทำงานเป็นปกติ  น้ำสะอาดตามเกณฑ์ของกรมอนามัยโลก(WHO) จะมีค่าความเป็นกรดด่างที่ 6.5-8.5 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับน้ำดื่มที่ผลิตในบ้านเรา  ถ้าร่างกายสูญเสียน้ำ ไม่ว่าจะมาจากอาการท้องร่วง อาเจียนปริมาณมาก ปัสสาวะออกมาก มีไข้สูง เป็นลมแดด หรือได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอเป็นเวลานาน ก็จะเกิดภาวะขาดน้ำได้

การขาดน้ำแบบไม่รุนแรง สังเกตุได้จากมีอาการปากแห้ง คอแห้ง กระหาย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน ควรรีบดื่มน้ำทันที  แต่หากเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงก็จะกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิต เช่น ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเบาเร็ว ซึมลง หรือความดันโลหิตต่ำ จนทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นหากเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

วิธีป้องกันภาวะขาดน้ำที่ง่ายที่สุดคือ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอเฉลี่ยวันละอย่างน้อย 8-10 แก้ว เพราะน้ำสะอาดทุกชนิดช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะขาดน้ำได้ค่ะ