ใครอยากมีสุขภาพดี ยกมือขึ้น

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม ขอชวนคนรักสุขภาพยุคดิจิทัลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “90 วันมหัศจรรย์ผักผลไม้”  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน “บันทึกรักผักผลไม้” เพื่อบันทึกข้อมูลการกินผักผลไม้ประจำวันของตนเองใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 7  กันยายน ถึง 5 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยให้ท่านติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักผลไม้ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ท่านรู้ว่า ในทุก ๆ วัน ท่านกินผักผลไม้ได้วันละ 400 กรัมแล้วหรือยัง

นอกจากนี้ ท่านยังจะได้บันทึกข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ เพื่อให้ท่านได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงเมื่อบริโภคผักผลไม้วันละ 400 กรัมอย่างต่อเนื่อง

พิเศษสุด ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่บันทึกข้อมูลครบ 45 วัน จะได้รับ กล่องข้าว 2:1:1   สำหรับกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสม ผัก 2 ส่วน ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน

สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมบันทึกการกินผักผลไม้จนครบ 90 วัน จะได้รับเสื้อยืดคนรักผัก 1 ตัว พร้อมผลการประเมินสุขภาพจากข้อมูลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกำหนดอาหารวิชาชีพอีกด้วย

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 29 สิงหาคมนี้

รับเพียง 200 ท่านเท่านั้น

สมัครได้ที่    http://tiny.cc/90daysChallenge

หรือ สแกน QR code

ประสบการณ์จากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ “มหัศจรรย์ผักผลไม้”

เพื่อน ๆ จากบริษัท ทิพยประกันภัย https://www.vegandfruit400.org/2020/08/14/vl-ทิพยประกันภัย/

เพื่อน ๆ จากกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ https://www.vegandfruit400.org/2020/08/14/vl-กลุ่มบริษัทพรีเมียร์/

เพื่อน ๆ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) https://www.vegandfruit400.org/2020/08/14/vl-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/

เพื่อน ๆ จากบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด https://www.vegandfruit400.org/2020/08/14/vl-อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบ/

90 วันมหัศจรรย์ผักผลไม้