Veggie Lovers กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ผู้ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ จากการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมด้วยตัวเอง

รัชนี ฤกษ์สุขกาย

ปกติเป็นคนกินผักผลไม้ต่อวันเยอะมาก แต่เป็นผักจำพวกผักใบเขียว กินผลไม้วันหนึ่งเป็นกิโลๆ โดยไม่เคยรู้เลยว่ากินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด พอเข้าร่วมโครงการฯ จึงได้รู้ว่าต้องกินผักให้หลากหลาย ทั้งผักใบ ผักหัว กินให้ครบ 5 สี เสริมด้วยผลไม้ ให้ได้ทั้งผักและผลไม้รวมกันวันละ 400 กรัม ทำให้กินผักผลไม้ในปริมาณที่ถูกต้อง สมดุลมากขึ้น และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

คุณรัชนี ฤกษ์สุขกาย

วรรณกานต์ มหาลวเลิศ

อดีต….เราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เริ่มจากชอบกินผักผลไม้ กินๆๆ และไม่เคยศึกษาหรอกว่าต้องกินเท่าไหร่ ที่มาของผักผลไม้มาจากไหน วันหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม พระเจ้าจอร์จ!!! มันยอดมาก ปัจจุบันรู้แล้วว่า ต้องกินเท่าไหร่ ถึงจะเกิดประโยชน์ รู้ถึงแหล่งที่มาของผักผลไม้ และกินอย่างไรให้ปลอดภัย ที่สำคัญ……..ได้มิตรภาพ ได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ “คนเก่ง แพ้คนมีโอกาส วันนี้คุณให้โอกาสร่างกายคุณหรือยัง”

คุณวรรณกานต์ มหาลวเลิศ