ปริมาณผักในอาหารจานด่วน

เคยสงสัยกันหรือเปล่า ว่าในอาหารจานด่วนที่เราทานนั้น มีผักอยู่ซักเท่าไรกันนะ

ปริมาณผักในอาหารจานเดียวที่มีน้ำหนักผัก น้อยกว่า 25 กรัม

ปริมาณผักในอาหารจานเดียวที่มีน้ำหนักผัก ตั้งแต่ 26 – 50 กรัม

ปริมาณผักในอาหารจานเดียวที่มีน้ำหนักผัก ตั้งแต่ 56 – 75 กรัม

ปริมาณผักในอาหารจานเดียวที่มีน้ำหนักผัก มากกว่า 75 กรัมขึ้นไป