กินผักไม่ยากอย่างที่คิด : ดิปมันม่วง

ความยาว 1.22 นาที
ดิปมันม่วง มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้วัตถุดิบหลักแค่มันม่วง น้ำ เกลือ มะนาว งาขาว เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี