คู่มือกินผักสร้างสุข

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานผัก-ผลไม้วันละ 400 กรัม โครงการจึงได้จัดทำคู่มือที่จะช่วยให้กินผักผลไม้ได้อย่างปลอดภัยและครบ 400 กรัมได้ทุกวัน

โครงการผักผลไม้ดี 400 กรัม อยากให้คนไทยสุขภาพดี จึงได้จัดทำคู่มือกินผักสร้างสุขเพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยทุกคน

คู่มือนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
– โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม
– ผักผลไม้กับร่างกายของเรา
– รู้จักที่มาของผักผลไม้ก่อนกิน
– 5 วิธีกินผักให้ปลอดภัย
– 5 วิธีง่ายๆ กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม
– ล้างก่อนกิน
– ผัก 5 สี
– ผักพื้นบ้าน/ผักตามฤดูกาล
– ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้
– เมนูสุขภาพ เพิ่มผักในวันทำงาน
– สำนักงานต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปี 2560 – 2562
– รู้ไหมจานนี้มีผักกี่กรัม
– บันทึกการกินผักผลไม้

ดาวน์โหลดคู่มือกินผักสร้างสุขได้ที่ http://tiny.cc/HealthyandHappy

ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ