ควรกินผักผลไม้เท่าไรต่อวันสำหรับคนออกกำลังกาย

เรารู้กันไหมว่า ร่างกายสไตล์เราเหมาะกับการรับประทานผักผลไม้เท่าไรในแต่ละวัน เพราะในคำแนะนำที่บอกว่าให้กินผักผลไม้ให้มากๆ มันมากแค่ไหน แล้วแบบไหนจะไม่กลายเป็นมากเกินไปสำหรับเรา

ปริมาณที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายอย่างทั้ง อายุ เพศ กิจกรรมการออกกำลังกาย ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่า เราควรจะกินผักผลไม้ปริมาณท่าใดในแต่ละวัน มาดูตารางแนะนำแนวทางการกินผักผลไม้ที่จะช่วยให้ความกระจ่างกันได้

(1 ถ้วยตวง = 16 ช้อนโต๊ะ)

กลุ่มออกกำลังกายน้อย: น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน

 • ผู้หญิงอายุ 19-30 ปี: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก  2 ½ ถ้วยตวง = 4 ½ ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้ชายอายุ 19-50 ปี: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 3 ถ้วยตวง = 5 ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้หญิงอายุ 31-50 ปี: ผลไม้ 1 ½ ถ้วยตวง +  ผัก 2 ½  ถ้วยตวง =3 ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้ชายอายุ 51 ปีขึ้นไป: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 2 ½ ถ้วยตวง = 4 ½ ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้หญิงอายุ 51 ปีขึ้นไป: ผลไม้ 1 ½ ถ้วยตวง + ผัก 2 ถ้วยตวง = 3 ½ ถ้วยตวงต่อวัน

กลุ่มออกกำลังกายปานกลาง: 30-60 นาทีต่อวัน

 • ผู้หญิงอายุ 19-50 ปี: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 2 ½ ถ้วยตวง = 4 ½ ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้ชายอายุ 19-30 ปี: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 3 ½  ถ้วยตวง = 5 ½ ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้หญิงอายุ 51 ปีขึ้นไป: ผลไม้ 1 ½ ถ้วยตวง + ผัก 2 ½ ถ้วยตวง = 4 ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้ชายอายุ 31 ปีขึ้นไป: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 3 ถ้วยตวง = 5 ถ้วยตวงต่อวัน

กลุ่มออกกำลังกายสม่ำเสมอ: 60 นาทีขึ้นไปต่อวัน

 • ผู้ชายอายุ 19-30 ปี: ผลไม้ 2 ½ ถ้วยตวง + ผัก 4 ถ้วยตวง = 6 ½ ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้หญิงอายุ 19-50 ปี: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 3 ถ้วยตวง  = 5 ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้ชายอายุ 31-50 ปี: ผลไม้ 2 ½ ถ้วยตวง + ผัก3 ½ ถ้วยตวง = 6 ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้หญิงอายุ 51 ปีขึ้นไป: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 2 ½ ถ้วยตวง = 4 ½ ถ้วยตวงต่อวัน
 • ผู้ชายอายุ 51 ปีขึ้นไป: ผลไม้ 2 ถ้วยตวง + ผัก 3 ถ้วยตวง = 5 ถ้วยตวงต่อวัน

รู้เห็นเช่นนี้แล้วจะเห็นว่าเราปรับได้สองทางคือ ปรับปริมาณผักผลไม้ที่เรากินหรือปรับเวลาที่เราออกกำลังกาย เย็นนี้จะหยิบกระติกน้ำแล้วออกไปวิ่งปั่นจักรยานหรือจะเดินไปเปิดตู้เย็น ก็เลือกให้เหมาะกับตัวเราได้เลย

ที่มาของข้อมูล: cookinglight.com