เกิดเป็นลูกผู้ชาย อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดมะเขือเทศ

มาฟังเหตุผลจาก คุณแววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหารมืออาชีพกันค่ะ