จริงหรือไม่

เรื่องราวที่แชร์กันอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ หลายๆ เรื่องเกี่ยวกับการกินและสุขภาพ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงและเชื่อถือได้ เพื่อให้เราสามารถกินได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมสุขภาพ

โครงการฯ ร่วมกับแพทย์ที่ปรึกษาและนักโภชนาการ ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ทราบ

Loading...