กิจกรรมสัญจร 30 ก.ค.

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา โครงการ “กินผักผลไม้ดี 400 กรัม” ได้จัดกิจกรรมสัญจรไปชวนชาวกรุงเพิ่มการกินผักผลไม้กันถึงบ้าน มีผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ประโยชน์ของผัก ปริมาณผักที่ควรรับประทานต่อมื้อต่อวัน ตลอดจนลงมือทำเมนูผักผลไม้แบบง่ายๆ ฉบับครัวคอนโด และกิจกรรมนี้ช่วยสร้างความคุ้นเคยกับผักผลไม้ให้กับเด็กๆ กันอีกด้วย
ขอบคุณเชฟ “เป็นเอก ทรัพย์สิน” จาก Health & Cuisine Magazine ที่มาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีๆ กันค่ะ

https://www.facebook.com/1496586990667035/photos/ms.c.eJxFktsNAzEIBDuKeIP7byy55bKW~;DVa8ICtNeamJ6ZLTOKjL~;AMq2kjyAXyAhMBqCTwp8cvSLAldUvO73ia~;4EqEhkE8NC5oJGIIZhNsKmtaRjBJq6pC0CxhwdKXAn6EYur7mcBTWOnNSZi1Y2msR5Gj9hbjLdEAeghaIglE2kAUQQBj6Z6GXqIX7AJTlsOULyldh~;ORO8~_jE0bs~;ThLL3PcIfrXVBy~;D5I3FlGFzQB9tHDfcwBaA53Ek2dJQcLaqr7~;rHmH3PBguQUwZYkSxTDyQxBLAiCWvAXe77M46FyARI0ddtnEDa1WcCmnigpvwBiLl~;IPK6i.bps.a.1682321928760206.1073741840.1496586990667035/1682321948760204/?type=3