กิจกรรมสนุกๆ ที่ให้เราได้เรียนรู้วิธีทำอาหารแบบง่ายๆ

กิจกรรมสนุกๆ ที่ให้เราได้เรียนรู้วิธีทำอาหารแบบง่ายๆ มีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบ สร้างสรรค์เมนูได้ตามจินตนาการ อร่อยในสไตล์ของตัวเอง ที่สำคัญ การปรุงอาหารเอง จะช่วยให้เราได้อาหารที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด

https://www.facebook.com/1496586990667035/photos/ms.c.eJxFlEmOBTEIQ2~;UCoTx~;hfrfKwyUq2ezOhQEpl2ItRbys79kw~_0uuQNAgFIggQQgvjluN0EBcX5QKZ6~_XEnqAkpJi0BMIILoAQOwKSFPoR99Mxyk7P0HcVh2TYAVmk0dj9FHvQRRjA5olfhAJcAOXQVDUCFnAmpIkDSYohghdYECYUQNBSfL6mY1lhFbcoeVlE0xvEfmKTJpIpO6X7ecf85SmAA3MdFp8pOb0Hx~_fI~_KFjWXqtl3atAFWcVCwAlqAnhc8gX~;lPsghxGCRWOByPM4T45MglyFLsgxys8VASMulSETY5YAPcvNxYJBaeNMUqbwyXG3wXlhYKdpgHQl5xOdR9MncmxC8K96C6oYNTuA~_cRPI~;8~_fRU~_2B6Ljt2~;EZjySqNFd5VjA3OU68jAEmgAEGAFWoRoA~_eR8k8GOXfoQRJ~_Xco3IvXKrB1WYCt8zxKsXU5BJiF05YGwIZguOBwuAbnNbxrmyr89b3f0QBlUoMvagQIUYbYtF47izUA9~_ECwBCfX5~;uLI4cyRxxAJQAK6RzFfD26D8fzjhg.bps.a.1677406592585073.1073741838.1496586990667035/1677406625918403/?type=3